Home DApp

DApp

DApp là các ứng dụng phi tập trung. Nsasao là nơi cung cấp các thông tin, hướng dẫn,.. về các hợp đồng thông minh này.

TronLink là 1 addon của Chrome tuyệt vời để hỗ trợ người dùng có thể dễ dàng tương tác với các ứng dụng của Tron (Tron Dapp). Trong phạm vi bài viết này, Nsasao Team sẽ hướng dẫn các bạn newbie cách cài đặt, tạo wallet, chuyển/nhận Tron.